Skip to main content

TVW Expertise B.V.

Omgevingsmonitoring Bouw & Infra

In de afgelopen 15 jaar heeft TVW Expertise zich ontwikkeld tot een onafhankelijk expertisebureau met monitoring voor bouw- en infrastructurele projecten als specialisatie.

Onze focus ligt op omgevings-risicomanagement bij bouw en infrastructurele werken, waarbij wij trachten de aannemer of opdrachtgever m.b.t. de omgeving te ontzorgen.

Onze opdrachtgevers bestaan uit o.a. aannemers, provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, ingenieurs- en architectenbureaus en particulieren.

Onze organisatie beschikt over ervaren bouwkundige experts op minimaal HBO niveau met geruime ervaring in de bouwkundige of de civieltechnische branche.

Wij voeren onze bouwkundige opnames uit volgens de richtlijnen van het Nederlandse Instituut van Register Experts (NIVRE).

Ons werkgebied omvat geheel Nederland.

Onze klanten

_0008_Layer-34
_0002_Layer-40
_0028_Layer-14
_0033_Layer-9
_0034_Layer-8
_0015_Layer-27
_0012_Layer-30
_0037_Layer-5
_0021_Layer-21
_0011_Layer-31
_0026_Layer-16
_0024_Layer-18
_0025_Layer-17
_0016_Layer-26
_0019_Layer-23
_0000_Layer-42
_0009_Layer-33
_0035_Layer-7

Bebouwde omgeving

Bij plannen voor een bouw- of infraproject dient er natuurlijk rekening te worden gehouden met de beïnvloeding van de bebouwde omgeving.

In de huidige regelgeving zoals het Bouwbesluit 2012, CUR richtlijn 223, maar ook in omgevingsvergunningen en bestekken worden eisen gesteld aan de werkwijze ter voorkoming van beïnvloeding van de belendingen.