Skip to main content

Informatie voor bewoners

Als bewoner van een pand wat betrokken is bij een bouwkundige vooropname bent u naar deze pagina doorverwezen voor meer informatie. Hieronder ziet u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Wat houdt een bouwkundige opname in?

Een bouwkundige vooropname bestaat uit een externe en/of interne inspectie van objecten, met het doel om een goede indruk te hebben van de staat (veelal bouwkundig) op dat moment en om dit zo goed mogelijk vast te leggen in een (digitaal) rapport. 

De bouwkundige vooropname wordt uitgevoerd conform de NIVRE richtlijnen en door of onder verantwoording van een Nivre geregistreerde expert.

Het opnamerapport bevat een opsomming van bestaande bouwkundige gebreken of andere relevante onvolkomenheden/bijzonderheden, die in een object, onderdeel of ruimte met het blote oog duidelijk waarneembaar zijn. De waargenomen gebreken of andere bijzonderheden worden per  onderdeel/ruimte omschreven en door middel van digitale foto’s vastgelegd. Een bouwkundig vooropname rapport zal door een schade-expert gebruikt worden om bij een schademelding  te kunnen beoordelen of gebreken al dan niet geheel of gedeeltelijk aanwezig waren.

Ik ben geen eigenaar, maar huur deze woning; maakt dat uit?
Voor de bouwkundige vooropname maakt het niet uit of u huurder bent of eigenaar. Wij adviseren u de pandeigenaar/verhuurder van onze komst op de hoogte te stellen. Een bouwkundige vooropname is zeker ook in het belang van de pandeigenaar/verhuurder. De ervaring leert dat de meeste verhuurders het prettig vinden dat de vooropname wel wordt uitgevoerd.
Wat gebeurt er tijdens de inspectie?
De expert van TVW Expertise inspecteert de buiten- en eventueel de binnenkant van uw huis, uiteraard alleen met uw toestemming. Hierbij maken wij alleen foto’s van locaties met bouwkundige gebreken. Wij maken geen overzichtsfoto’s van het interieur van de woning of iets dergelijks. Wan de buitenzijde nemen we altijd een aantal overzichtsfoto’s en detailfoto’s van scheuren en andere gebreken. De tekst en foto’s worden uitgewerkt tot een rapport.
Is het verplicht om mee te werken?
U bent niet verplicht om aan een bouwkundige vooropname mee te werken. Er kan besloten worden om bijvoorbeeld enkel het exterieur van een pand op te laten nemen.Indien er geen bouwkundig vooropnamerapport is opgesteld en er wordt nadien wel schade gemeld, dan kan dit voor discussie zorgen. Een bouwkundige vooropname is daarom altijd zeer verstandig om uit te laten voeren.
Hoe zit het met de privacy en wat gebeurt er met de foto's?

Wij vinden de privacy van de bewoners erg belangrijk en daarom nemen onze experts van de binnenkant van uw huis alleen maar een detailfoto van locaties waar bouwkundige gebreken aanwezig zijn. Wij nemen dus nooit foto’s van de inboedel of andere delen van uw interieur. Wij bewaren de inspectiegegevens van uw woning op een beveiligde server. Alleen wij en de opdrachtgever voor wie wij de vooropname hebben uitgevoerd beschikken over deze gegevens. U kunt ten alle tijden inzage vragen in de rapportage bij onze opdrachtgever.