Skip to main content

Deformatiemetingen

Hoogtemetingen (N.A.P.)

Nulmeting

In gevallen waarbij risico op zetting van objecten bestaat, is het belangrijk om een hoogtemeting uit te laten voeren voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Hiervoor zullen door ons hoogtebouten worden aangebracht op de objecten. Deze hoogtebouten worden door middel van een nauwkeurigheidswaterpassing ingemeten en in hoogte vastgelegd. Dit noemt men een nulmeting.

Herhalingsmeting(en)

Om deformatie te kunnen constateren moeten herhalingsmetingen worden uitgevoerd. Bij een herhalingsmeting worden eventuele afwijkingen van de nulmeting geconstateerd. Op basis van de gemeten verschillen kan men bepalen of er sprake is van deformatie en of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Wij kunnen u adviseren over de noodzaak van een hoogte- of deformatiemeting en de frequentie van eventuele herhalingsmetingen.

Trillingsmeting en hoogtemeting t.b.v. nieuwbouw woonhuis SliedrechtTrillingsmeting en hoogtemeting t.b.v. nieuwbouw woonhuis Sliedrecht

X, Y, Z-metingen

Ook kunnen wij X-,Y-,Z-metingen uitvoeren. Hiervoor worden diverse 3D-meetpunten aangebracht op een object. Op deze manier kan naast zetting ook verplaatsing van objecten gemonitord worden.

Desgewenst kunnen de 3D-metingen ook volautomatisch uitgevoerd worden middels een RTS (Robotic Total Station).

TVW Expertise beschikt over een volledig uitgeruste landmeetploeg en hoogwaardige digitale waterpasapparatuur en tachymeters.