Skip to main content

Geluidsmetingen

Bouwactiviteiten kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Regelgeving en richtlijnen, zoals het Bouwbesluit 2012 en de Circulaire bouwlawaai 2010, zorgen ervoor dat deze overlast binnen redelijke grenzen blijft, om zo voor de bewoonde omgeving geen overmatige hinder te veroorzaken. Vaak worden onder deze voorwaarden vergunningen afgegeven, met als eis een en ander te monitoren.

TVW Expertise voert geluidsmetingen uit met een klasse 1 geluidsmeetsysteem, welke voldoet aan IEC 61672;2002.

Dagelijks versturen wij een dagrapportage zodat aangetoond kan worden dan de geluidsnormen al dan niet aan het bouwbesluit 2012 voldoen.

Geluidshinder bij een bouwproject meten