Skip to main content

Inclinometingen

Inclinometingen (ook wel hellingshoekmetingen) worden toegepast om horizontale grondverplaatsingen in beeld te brengen. Een bekende toepassing is het meten van het uitbuiken van een damwandscherm tijdens het ontgraven van een bouwkuip. Horizontale verplaatsingen van een grondmassief kan tot grote verzakkingen en schade aan funderingen leiden.

Wij beschikken over een inclinometer die tot een diepte van 20 meter verplaatsingen kan meten.