Skip to main content

Monitoringsplan

Al dan niet in combinatie met een geluids- of trillingsprognose kan TVW Expertise voor u een monitoringsplan opstellen.

In een dergelijk plan worden de toe te passen methodes van monitoring van het project uitvoerig beschreven.

Veelal wordt een monitoringplan door de opdrachtgever of toezichthouder gevraagd als onderdeel voor een af te geven vergunning.