Hebt u een bouwkundige schade?

De schade-expert van de opstalverzekeraar zal de schade bij u correct en snel willen regelen. Hoe goed de schade ook afgehandeld wordt, de expert van uw verzekeraar handelt hierbij in het belang van verzekeraar(s). Voor u, als gedupeerde, is het lastig om de beslissing van de expert te controleren en eventueel te bestrijden.

Wij kunnen u als contra-expert bijstaan in de schadeafhandeling. Door onze jarenlange ervaring als schade-expert en onze uitstekende relatie met verzekeraars, aannemers en reconditioneringsbedrijven onderhandelen wij met de schade-expert op gelijkwaardig kennis- en ervaringsniveau, waardoor u de schade-uitkering zult ontvangen waar u recht op heeft.

Ook als het niet gaat om uw eigen opstalpolis, maar u schade ondervindt ten gevolge van het handelen van derden, kunnen wij voor u als contra-expert optreden.

Bent u het bijvoorbeeld in geval van aardbevingsschades niet eens met de taxatie van de schade-expert van de NAM? Dan hebt u het recht om op kosten van de NAM een contra-expertise uit te laten voeren. De NAM geeft aan dat u zelf een contra-expert mag benoemen.

De kosten van een contra-expert worden in veel gevallen door uw verzekeraar betaald.

Onze experts zijn NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts) en VRT (Verenigd Register van Taxateurs) gecertificeerd.

Artikel niet compleet, dit is slechts vultekst:

TVW Expertise is sinds vele jaren gespecialiseerd in het monitoren van belendingen rond bouwprojecten. Middels bouwkundige vooropnamen, trillingsmetingen en deformatiemetingen worden belendingen zorgvuldig gemonitord om de kans op schade tot een minimum te beperken. In het kader van het bouwbesluit 2012 voeren wij ook geluidsmetingen uit.

Onze experts zijn ingeschreven bij het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts) en het VRT (Verenigd Register van Taxateurs) en waarborgen hiermee de kwaliteit en deskundigheid van de rapportages alsmede de acceptatie door verzekeraars. Daarnaast hebben onze experts jarenlange ervaring in de bouwsector alsmede op het gebied van milieukunde en installatietechniek. Ons werkgebied omvat heel Nederland.

Het komt regelmatig voor dat het intrillen van damwanden of het heien van palen wordt stilgelegd als gevolg van meldingen van trillingsoverlast of trillingsschade in de omgeving. Dit kan voorkomen worden door voorafgaand aan de werkzaamheden de verwachte trilling te prognosticeren.

Op basis van deze prognose kunnen in geval van verwachte overschrijding van de grenswaarden vroegtijdig maatregelen worden genomen en/of kan worden gekozen voor een alternatieve uitvoeringsmethode.

Met behulp van onze modellen kunnen onze specialisten een betrouwbare trillingsprognose opstellen, waarbij de te verwachten trillingswaarden worden getoetst aan de meet- en beoordelingsrichtlijnen van Stichting Bouwresearch (SBR).

TVW Expertise kan ook trillingsprognoses uitvoeren voor (geplande of bestaande) verkeersdrempels. Hierbij wordt geprognosticeerd of de trillingen op de nabijgelegen woningen de SBR-richtlijnen overschrijden, met kans op schade tot gevolg.

Al dan niet in combinatie met een trillingsprognose kan TVW Expertise voor u een monitoringsplan opstellen. In een dergelijk plan worden de toe te passen methodes van monitoring van het project uitvoerig beschreven. Dit ter voorkoming van schade.

Veelal wordt een monitoringplan door de opdrachtgever of toezichthouder gevraagd als onderdeel voor een af te geven vergunning.

Offerte aanvraag

Wij maken graag een offerte voor u. Dit kan middels ons uitgebreide offerteaanvraagformulier.

Direct offerte aanvragen

Ons adres

TVW Expertise B.V.

Postadres:
Postbus 32
3420 DA Oudewater

Bezoekadres:
Gessel 42
3454 MZ De Meern

Contact & Gegevens

Tel 0348-50 80 51
E-mail:
KvK: 30207163

Contactpersoon:
W. (Wolter) van Wijngaarden re
06 – 53 37 72 42

Privacyverklaring

 0041 Layer-1
 0040 Layer-2
 0039 Layer-3
 0038 Layer-4
 0037 Layer-5
 0036 Layer-6
 0035 Layer-7
 0034 Layer-8
 0033 Layer-9
 0032 Layer-10
 0031 Layer-11
 0030 Layer-12