Skip to main content

Trillingspredicties en Geluidsprognose

Trillingspredictie

Het komt regelmatig voor dat het intrillen van damwanden of het heien van palen wordt stilgelegd als gevolg van meldingen van trillingsoverlast of trillingsschade in de omgeving. Dit kan voorkomen worden door voorafgaand aan de werkzaamheden de verwachte trilling in kaart te brengen.

Op basis van een trillingspredictie kunnen in geval van verwachte overschrijding van de grenswaarden vroegtijdig maatregelen worden genomen en/of kan worden gekozen voor een alternatieve uitvoeringsmethode.

Met behulp van onze modellen kunnen onze specialisten een betrouwbare trillingspredictie opstellen, waarbij de te verwachten trillingswaarden worden getoetst aan de meet- en beoordelingsrichtlijnen van Stichting Bouwresearch (SBR).

TVW Expertise kan ook trillingspredictie opstellen voor (geplande of bestaande) verkeersdrempels. Hierbij wordt berekend of de trillingen op de nabijgelegen woningen de SBR-richtlijnen overschrijden, met kans op schade tot gevolg.

Geluidsprognose

Vaak brengen bouw en/of sloopactiviteiten geluidshinder met zich mee. Sinds 2012 stelt het bouwbesluit onder art.8.4 grenzen aan het produceren van geluidsoverlast. Op basis van deze regelgeving kan het bevoegd gezag grenzen stellen aan het bouw en/of slooplawaai. Om te kunnen bepalen of er aan het bouwbesluit 2012 wordt voldaan kunnen wij een geluidsprognose opstellen.